Por-15 Metal Prep

39,5073,50 inc. VAT

SKU: N/A Category:

Description

Por15 Metal Prep is een geavanceerd product dat is ontworpen om een perfecte oppervlaktevoorbereiding te garanderen voordat coatings, verf of primers worden aangebracht. Of u nu bezig bent met autorestauraties, doe-het-zelfprojecten of industriële toepassingen, deze krachtige oplossing is uw sleutel tot het behalen van professionele resultaten.

Belangrijkste kenmerken:

 1. Superieure Oppervlakte-Etsing: Por15 Metal Prep ets effectief metalen oppervlakken en laat tegelijkertijd een zinkfosfaatcoating achter om de chemische hechting van verf en staal te waarborgen. Dit proces creëert een onberispelijk en ontvankelijk oppervlak voor coatings, wat zorgt voor maximale hechting en langdurige prestaties.
 2. Elimineert Roest en Corrosie: Zeg vaarwel tegen hardnekkige roest en corrosie die uw projecten kunnen compromitteren. Por15 Metal Prep neutraliseert roest en zet het om in een inert materiaal, waardoor verdere corrosie wordt voorkomen en een stabiele basis wordt geboden voor daaropvolgende coatings.
 3. Eenvoudig in Gebruik: Het aanbrengen van Por15 Metal Prep is eenvoudig, waardoor het een ideale keuze is voor zowel professionals als doe-het-zelvers. Volg eenvoudig de instructies voor de beste resultaten en geniet van het gemak van een product dat uw oppervlaktevoorbereidingsproces stroomlijnt.
 4. Veelzijdige Toepassing: Por15 Metal Prep werkt wonderen op verschillende metalen oppervlakken, waaronder staal, ijzer, aluminium en andere legeringen. Het bereidt metalen voor op schilderen, primen, poedercoaten of zelfs onbehandelde metalen afwerkingen, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor talloze projecten.
 5. Milieuvriendelijke Formule: Wij hechten waarde aan effectiviteit en milieubewustzijn. Por15 Metal Prep heeft een milieuvriendelijke formule die veilig is in gebruik en het milieu niet schaadt, zodat u met een gerust hart kunt werken. Het is zelfs herbruikbaar.
 6. Tijds- en Kostenbesparend: Met Por15 Metal Prep bespaart u tijd en geld door het elimineren van de noodzaak van tijdrovend en kostbaar zandstralen of slijpen. De krachtige formule vereenvoudigt de oppervlaktevoorbereiding, waardoor u snel kunt doorgaan naar de volgende stap van uw project.

Het gebruik van Por15 Metal Prep is zo eenvoudig als 1-2-3. Reinig eerst het oppervlak van eventueel vet of olie. Breng vervolgens de Metal Prep aan met een kwast of spray en laat het gedurende de aanbevolen tijd zijn werk doen. Spoel ten slotte het oppervlak grondig af met water om de reactie te neutraliseren. Zodra het oppervlak droog is, bent u klaar om uw gekozen coating, verf of primer aan te brengen.

Por15 Metal Prep is een beproefd en vertrouwd product in de automobiel-, industriële en doe-het-zelfgemeenschappen. Omarm de kracht van een optimale oppervlaktevoorbereiding en verhef uw projecten tot nieuwe hoogten met Por15 Metal Prep. Zorg voor een duurzame en langdurige afwerking door te beginnen met de juiste basis – Por15 Metal Prep!

Additional information

Weight N/A
Size

946ml, 3,78L

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Por-15 Metal Prep

39,5073,50 inc. VAT

SKU: N/A Category:

Description

Por-15 Metal Prep is a cutting-edge product designed to ensure the perfect surface preparation before applying coatings, paints, or primers. Whether you’re working on automotive restoration, DIY projects, or industrial applications, this powerful solution is your key to achieving professional-grade results.

Key Features:

 1. Superior Surface Etching: Por15 Metal Prep effectively etches metal surfaces, while simultaneously leaving a zinc phosphate coating to insure chemical bonding of paint and steel. This process creates a pristine and receptive surface for coatings, ensuring maximum adhesion and long-lasting performance.
 2. Eliminates Rust and Corrosion: Say goodbye to stubborn rust and corrosion that can compromise your projects. Por15 Metal Prep neutralizes rust and converts it into an inert substance, preventing further corrosion and providing a stable foundation for subsequent coatings.
 3. Easy to Use: Applying Por15 Metal Prep is straightforward, making it an ideal choice for professionals and DIY enthusiasts alike. Simply follow the instructions for the best results and enjoy the convenience of a product that streamlines your surface preparation process.
 4. Versatile Application: Por15 Metal Prep works wonders on a variety of metal surfaces, including steel, iron, aluminum, and other alloys. It prepares metals for painting, priming, powder coating, or even bare metal finishes, making it an essential tool for numerous projects.
 5. Eco-Friendly Formula: We prioritize both effectiveness and environmental responsibility. Por15 Metal Prep features an eco-friendly formula that is safe to use and won’t harm the environment, ensuring you can work with peace of mind. It is even re-usable.
 6. Time and Cost-Effective: With Por15 Metal Prep, you save time and money by eliminating the need for time-consuming and expensive sandblasting or grinding. Its powerful formula simplifies surface preparation, allowing you to move swiftly to the next step of your project.

Using Por15 Metal Prep is as easy as 1-2-3. First, clean the surface of any grease or oil. Next, apply the Metal Prep with a brush or spray, and allow it to work its magic for the recommended duration. Finally, rinse the surface thoroughly with water to neutralize the reaction. Once the surface is dry, you’re ready to apply your chosen coating, paint, or primer.

Por15 Metal Prep is a time-tested and trusted product in the automotive, industrial, and DIY communities. Embrace the power of optimal surface preparation and elevate your projects to new heights with Por15 Metal Prep. Ensure a durable and long-lasting finish by starting with the right foundation – Por15 Metal Prep!

Additional information

Weight N/A
Size

946ml, 3,78L

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.